Cannabis Nutrient and Deficiency Table

โพสต์โดย Phuphan Herb เมื่อ

สารอาหารของกัญชา และผลจากการขาดสารอาหารชนิดต่างๆ

    ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดต่างๆ เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าสารอาหาร หรือธาตุอาหาร ที่พืชตั้งการประกอบด้วย

ธาตุอาหารหลัก
  • ไนโตรเจน (N)
  • ฟอสฟอรัส (P)
  • โพแทสเซียม (K)
  ธาตุอาหารรอง
  • แคลเซียม (Ca)
  • แมกนิเซียม (Mg)
  • ซัลเฟอร์ (S)

  ธาตุอาหารเสริม 

  • เหล็ก (Fe)
  • แมกนิเซียม (Mg)
  • โบรอน (B)
  • โมลิบดีนัม (Mo)
  • สังกะสี (Zn)
  • คลอรีน (Cl)

   

  แหล่งที่มาของข้อมูล

  https://www.royalqueenseeds.com/blog-cannabis-nutrient-and-deficiency-table-n88

   

  การปลูกกัญชาให้เจริญเติบโตนั้นต้องมีการดูแลอย่างดี การปลูกให้ได้ผลดีจะต้องใช้การดูแลเอาใจใส่ และความอดทน พืชต้องการสารอาหาร และองค์ประกอบอื่นที่หลากหลายเพื่อให้มีความแข็งแรง ถ้าพืชของเราขาดแคลนสารอาหารต่างๆ เหล่านี้เราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรลองมาดูกันครับ

   

  ไนโตรเจน (N)

  อาการขาดไนโตรเจนจะมีลักษณะต่างๆ ดังนี้

  • ลำต้นเป็นสีแดง
  • เจริญเติบโตช้า
  • มีลักษณะซีด
  • ใบเหลืองอยากรวดเร็วจากใบด้านล่างจนถึงยอด

  แก้ไขด้วยการเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน และคอยดูแลรักษา

   

  ฟอสฟอรัส (P)

  อาการขาดฟอสฟอรัสจะมีลักษณะต่างๆ ดังนี้

  • ลำต้นสีแดง
  • การเจริญเติบโตช้าลักษณะแคระแกรนหรือผิดรูป
  • รวมถึงใบล่างสีเขียวเข้ม ตลอดจนใบที่อาจเป็นสีเหลืองแล้วตาย

  แก้ไขด้วยการเพิ่มปุ๋ยหมักที่มีฟอสฟอรัส แต่ในส่วนที่เสียหายจะไม่สามารถแก้ไขได้ ส่วนที่เจริญเติบโตใหม่ที่เป็นปกติถึงจะแสดงผลว่าแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้

   

  โพแทสเซียม (K)

  อาการขาดโพแทสเซียมจะมีลักษณะต่างๆ ดังนี้

  • ลักษณะโดยรวมจะคลายๆ กับการขาด ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
  • ใบตอนปลายจะเริ่มม้วนแลวตาย
  • ต้นจะยืดยาว

  สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ที่มีโพแทสเซียม การแก้ไขอีกวิธีด้วยการให้น้ำ และอีกส่วนหนึ่งคือการสร้างความของสมดุลของ NPK (ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม) 

   

  แคลเซี่ยม (CA)

  การขาดแคลเซียมในกัญชา สมดุลของแคลเซียมอาจส่งผลให้ดินมีสภาพเป็นกรดมากเกินไปการขาดแคลเซียมสามารถแก้ไขได้โดยการให้อาหารทางใบ (เพิ่มปุ๋ยน้ำโดยตรงกับใบพืช) ปูนขาวหนึ่งช้อนชาต่อน้ำหนึ่งลิตร จนกว่าภาวะดังกล่าวหายไป

   

  ซัลเฟอร์ (S)


  อาการของการขาดซัลเฟอร์ หากส่วนที่เจริญเติบโตใหม่ของพืชมีสีเหลืองก็อาจมีความเป็นไปได้ว่าการขาดซัลเฟอร์ ข้อบกพร่องนี้สามารถรักษาให้หายได้โดยการผสมเกลือ "Epsom" หนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งแกลลอน จนกว่าสภาพของพืชจะดีขึ้น

   

  แมกนีเซียม (MG)

  การขาดแมกนีเซียม มักจะเริ่มในตอนกลางของพืชและกระจายไปยังใบอ่อน ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีขาว โดยที่เส้นใบที่เหลือเป็นสีเขียวเข้มเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดของการขาดแมกนีเซียมและสามารถรักษาให้หายขาดได้ดีที่สุดโดยการฉีดพ่นด้วยสารละลายเกลือ "Epsom" 2 เปอร์เซ็นต์

   

  เหล็ก (Fe)

  การขาดธาตุเหล็กใบซีดที่มีก้านใบเขียวเข้มบ่งบอกถึงการขาดธาตุเหล็ก สามารถแก้ไขได้โดยการให้อาหารทางใบด้วยปุ๋ยอินทรีย์ที่มีธาตุเหล็ก

   

  แมงกานีส (Mn)

  กัญชากับแมงกานีส เมื่อมีปริมาณมากเกินไปในดิน จะมีจุดสีเหลืองหรือเศษ (เหียวแหงหรือตาย) ส่วนปลายของใบ ในการรักษาให้อาหารทางใบด้วยปุ๋ยที่มีแมงกานีส

   

  โบรอน (B)

  การขาดโบรอน ยอดที่ตายหรือเป็นสีเทาซึ่งปรากฏเป็นรอยไหม้ จะเป็นตัวบ่งบอกถึงการขาดโบรอนและสามารถรักษาได้ด้วย "กรดบอริก" หนึ่งช้อนชาต่อน้ำหนึ่งแกลลอน

   

  โมลิบดีนัม (Mo)

  การขาดโมลิบดีนัม กลางใบเป็นสีเหลือง และสามารถรักษาได้โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีโมลิบดีนัม

   

  สังกะสี (Zn)

  กัญชาที่ขาดสังกะสี จะเกิดสีขาวบริเวณปลายใบ หรือระหว่างเส้นใบ การขาดธาตุสังกะสี สามารถรักษาได้โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีสังกะสีหรือโดยการฝังตะปูสังกะสีในดิน

   

  การให้สารอาหารมากเกินไป

  อาการที่แสดงให้เห็นคือ ปลายใบเหลืองหรือใบไหม้ สามารถแก้ไขได้โดยการล้างน้ำ (flushing) 3 แกลลอนต่อดิน 1 แกลลอน