Marijuana Pruning: Topping Vs Fimming

โพสต์โดย Phuphan Herb เมื่อ

การตัดแต่งต้นกัญชา : Topping กับ Fimming

เราหวังอยู่เสมอในการปลูกกัญชาคือผลผลิตที่ได้ไม่ว่าจะเป็นปริมาณเรซิ่นที่ได้หรือช่อดอกเยอะๆ เอาหละเราลองมาทำให้มันเป็นจริงกันด้วยวิธีการที่เรียกว่า "Topping และ Fimming" ซึ่งทั้งสองเทคนิคนี้ได้พิสูจน์มาแล้วว่าใช้งานได้จริง เรามาดูกันว่าวิธีการไหนที่คิดว่าเหมาะกับเราที่สุด

การ Topping กัญชาอะไรคือ?

Topping คือขึ้นตนการตัดส่วนที่เป็นยอดของต้นกัญชา บางทีเรียกวิธีการนี้ว่า "HST - High Stress Training" สามารถประยุคใช้งานได้ทั้งการปลูกแบบ ในร่ม(Indoor) และ กลางแจ้ง(Outdoor) ต้นกัญชาโดยธรรมชาติแล้วจะมีโครงสร้างคล้ายต้นคริสมาส ในกิ่งหลังหนึ่งกิ่งสามารถมีหลายๆกิ่งย่อย เพื่อเป็นการช่วยกระจายในการรับแสงของต้น


การปลูกในร่มต้นกัญชาได้รับแสงจากหลอดไฟจากด้านบน ซึ่งทำให้การปลูกแบบในร่มได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่ เนื่องจากลักษณะโครงสร้างตามธรรมชาติของต้นกัญชา ยกเว้นจะเป็นการปลูกขนาดใหญ่ที่ใช้วิธีการ SOG หรือ Sea of Green (SOG คือการปลูกต้นกัญชาที่มีขนาดเล็กแทนที่จะเป็นต้นขนาดใหญ่ ในปริมาณมากๆ) การ Topping จึงเป็นวิธียอดนิยมของนักปลูกกัญชามืออาชีพ ในการช่วยเพิ่มผลผลิต ไม่เว้นแม้แต่คนที่ปลูกตามบ้านทั่วๆไปที่ต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่จำกัด

จากที่ทราบกันดีว่าส่วนยอดจะมีการพัฒนามาเป็นช่อดอกเมื่อถึงช่วงเวลาออกดอก การตัดส่วนนี้จะเป็นการช่วยให้มีการแตกกิ่งเพิ่มขึ้นมาอีก 2 กิ่งจากบริเวณด้านล่าง ทำให้เกิดรูปแบบของต้นคริสมาสแบบกับหัวเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแสงมากยิ่งขึ้น Growth Hormone จะกระจายไปยังทุกส่วนในการตัดยอดแต่ละครั้ง ต้นที่มีขนาดเล็กและมีกิ่งจำนวนมากเป็นสิ่งที่คนปลูกปรารถนา พื้นที่ในแนวดิ่งเป็นสิ่งมีค่าสำหรับการปลูกแบบในร่มและกลางแจ้ง ต้นที่เป็นพุ่มจะดูดีกว่าต้นที่สูงมากๆ การ Topping คือวิธีการที่ดีในการควบคุมและตกแต่งต้นกัญชาของเรา

การ Top กัญชาทำอย่างไร

Topping เป็นวิธีการที่ดีในการประยุคใช้โดยการตัดยอดสุดของต้น การตัดปลายยอดออกจะทำให้เกิดการแตกของยอดอีก 2 ยอดเพิ่มขึ้นมา สิ่งที่ดีที่สุดของวิธีการนี้คือสามารถทำได้หลายๆครั้ง ทำให้เกิดจำนวนของยอดเพิ่มขึ้นอีก 2 ยอดทุกๆ ครั้ง

วิธีการ Topping ควรทำในระยะที่ต้นกัญชากำลังเจริญเติบโต (Vegetative) แต่ข้อโต้แย้งระหว่างคนปลูกยุคใหม่ กับยุคเก่าคือ คนที่ปลูกในปัจจุบันนิยม Top ตั้งแต่กัญชาเริ่มมี 3-5 ชุดใบ (Node จุดที่ใบแตกจากลำต้น) คนปลูกแบบดั้งเดิมจะรอประมาณ 30 วันหรือจนกว่าต้นกัญชาจะมีขนาดความสูง 30 เซนติเมตรขึ้นไป


ด้วยเทคนิค Topping คือวิธีการ HST (เป็นเทคนิคการบังคับ) ต้นกัญชา ดังนั้นต้นกัญชาเองต้องการเวลาพักซึ่งควรเว้นระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ ก่อนที่จะทำซำ้อีก 

 

การ Fimming กัญชาคืออะไร?

การ Fimming คือ HST อีกเทคนิคหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตแบบเดียวกับ Topping แต่จะไม่เหมือนกันซะทีเดียว จุดประสงค์ของเทคนิคนี้คือการเพิ่มจำนวนกิ่งเพิ่มเป็นช่อดอกเช่นกัน แต่แทนที่จะได้ยอดใหม่อีก 2 กิ่ง Fimming จะได้กิ่งเพิ่มประมาณ 4 กิ่งขึ้นไปที่จะแตกออกมา เทคนิคนี้เหมาะกับการปลูกกัญชาจำนวนน้อยคือประมาณ 1-2 ต้น 

รองลงมาคือฮอร์โมนในการช่วยการพัฒนาการเจริญเติบโต จากการรายงานของคนที่ปลูกปรากฎว่า Fimming จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่า Topping เทคนิคการ Fimming ต้นกัญชาจะยังสามารถโตได้ปกติต่างจากการ Topping

 

ข้อจำกัดของการ Topping และ Fimming

Topping และ Fimming จะเพิ่มระยะเวลาการเจริย์เติบโตของต้นกัญชาโดยเพิ่มขึ้นประมาณ 18/6 ของระยะเวลาการเจริญเติบโต หรือ 4-6 สัปดาห์

ส่ิงที่ไม่ควรมองข้าม และเป็นปัญหาที่ชัดเจนของการมีกิ่งเพิ่มเป็นจำนวนมากคือส่วนบนของต้นกัญชาจะมีน้ำหนักมากขึ้น ต้องมีการขึงตาขายช่วย (ScrOG: Screen Of Green) หรือใช้ไม้ค้ำเพื่อรองรับน้ำหนักให้กับลำต้น

 

 

แแหล่งที่มาของข้อมูล

https://www.royalqueenseeds.com/blog-marijuana-pruning-topping-vs-fimming-n621

https://www.zamnesia.com/cannabis-grow-guide/63-essential-trimming-techniques-tips