Article — ทำความเข้าใจ NPK ว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อการเจริญเติบโตของกัญชา

Understanding N-P-K and what it means when growing cannabis

โพสต์โดย Phuphan Herb เมื่อ

ทำความเข้าใจ NPK ว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อการเจริญเติบโตของกัญชา NPK ตามที่เราทราบกันดีก็คือ ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม ทั้ง 3 เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้พืชเจริญเติบโต แข็งแรง และให้ดอกที่มีคุณภาพสูง การจัดการระดับสารอาหารจึงมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตเป็นอย่างย่ิง โดยเราอาจจะใช้ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้   อะไรคือ NPK? NPK คือสูตรสารอาหารหลักพื้นฐานของกัญชา และพืชชนิดอื่นๆ ล้วนแล้วต้องการมันเพื่อการเจริญเติบโตและมีชีวิต ประกอบด้วย ไนโตรเจน(N), ฟอสฟอรัส(P) และ ไพแทสเซียม(K) สารอาหารที่พืชต้องการพบได้ในปุ๋ยทุกชนิดโดยอาจจะมีอัตราส่วนที่แตกต่างกันไป ทั้งสามองค์ประกอบต้องมีปริมาณที่สมดุลกัน แต่อาจจะเป็นการยากที่จะคำนวณค่าที่แน่นอน   ทำไม NPK ถึงสำคัญ? กัญชาเป็นพืชที่ต้องการ ไนโตเจน, ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม ตลอดวงจรชีวิตของกัญชาซึ่งต้องมีความสมดุลเพื่อให้กัญชาเจริญเติบโตได้ดี ไนโตรเจน: ถึงแม้ว่าจะมีอยู่โดยทั่วไปในอากาศ แต่พืชจะไม่สามารถดูดซับจากอากาศได้(ยกเว้นพืชตระกูลถั่ว) แต่ต้องอาศัยรากเป็นตัวดูดซับจากดิน และเป็นสารอาหารหลักในช่วงที่ต้นกัญชากำลังเติบโตสร้างใบ ไนโตรเจนมีความสำคัญต่อการผลิตคลอโรฟิลล์ซึ่งพืชใช้ในการแปลงคาร์บอนไดออกไซด์ (หรือ CO2) จากบรรยากาศสู่กลูโคสเพื่อใช้เป็นพลังงานในการเติบโตของเชื้อเพลิง แหล่งที่มาตามธรรมชาติของไนโตรเจนรวมถึงสัตว์โดยผลิตภัณฑ์ เช่นมูลสัตว์จากสัตว์ปีกหรือเลือดป่น  ฟอสฟอรัส: ซึ่งแตกต่างจากไนโตรเจนฟอสฟอรัส ซึ่งหายากในรูปแบบตามธรรมชาติในสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นเพราะมันทำปฏิกิริยาสูงต่อสารอื่น ๆ ฟอสฟอรัสมีความสำคัญต่อการพัฒนาของรากที่แข็งแรง ระยะที่กัญชามีออกดอกมักจะต้องการฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น นั่นทำให้เราต้องเพิ่มปริมาณการให้ฟอสฟอรัสในช่วงออกดอก โพแทสเซียม: เช่นเดียวกับไนโตรเจนและฟอสฟอรัส โพแทสเซียมช่วยเสริมการเผาผลาญของพืช มีความจำเป็นสำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสง และการผลิตโปรตีนที่สำคัญของพืช นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของพืช ช่วยให้ต้านทานศัตรูพืชการติดเชื้อและโรคมากขึ้น เช่นเดียวกันโพแทสเซียมมันเป็นสารที่ทำปฏิกิริยากับสารอื่น และมักจะไม่พบในรูปแบบธรรมชาติในดินโดยทั่วๆไป ในขณะที่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม มีความสำคัญตลอดวงจรการเจริญเติบโตของกัญชา อัตราส่วนที่พืชต้องการสารอาหารเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลาใดของวงจรการเจริญเติบโตของกัญชา ตัวอย่างเช่น ช่วงที่เป็นต้นกล้ากัญชาต้องการสารอาหารที่แตกต่างกับ ช่วงที่กำลังจะเริ่มออกดอก ต่อไปนี้เป็นแนวทางพื้นฐานสำหรับความต้องการ NPK ของพืชกัญชาในระยะต่าง ๆ ของวงจรการเจริญเติบโต:   เราจะใช้ NPK กับกัญชาเมื่อไหรอย่างไร? NPK สำหรับระยะที่กำลังเจริญเติบโตสร้างใบและลำต้น ช่วงนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ต้นกล้า, ต้นอ่อนระยเริ่มแรก และต้นโตระยะกลาง ระยะที่เป็นต้นกล้าชุดใบที่ 1 หรือ 2 ต้องการสารอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตยังไม่มากโดยปกติจะต้องการในอัตราส่วน...

อ่านเพิ่มเติม →