Article — Marijuana Pruning: Topping Vs Fimming

Marijuana Pruning: Topping Vs Fimming

โพสต์โดย Phuphan Herb เมื่อ

การตัดแต่งต้นกัญชา : Topping กับ Fimming เราหวังอยู่เสมอในการปลูกกัญชาคือผลผลิตที่ได้ไม่ว่าจะเป็นปริมาณเรซิ่นที่ได้หรือช่อดอกเยอะๆ เอาหละเราลองมาทำให้มันเป็นจริงกันด้วยวิธีการที่เรียกว่า "Topping และ Fimming" ซึ่งทั้งสองเทคนิคนี้ได้พิสูจน์มาแล้วว่าใช้งานได้จริง เรามาดูกันว่าวิธีการไหนที่คิดว่าเหมาะกับเราที่สุด การ Topping กัญชาอะไรคือ? Topping คือขึ้นตนการตัดส่วนที่เป็นยอดของต้นกัญชา บางทีเรียกวิธีการนี้ว่า "HST - High Stress Training" สามารถประยุคใช้งานได้ทั้งการปลูกแบบ ในร่ม(Indoor) และ กลางแจ้ง(Outdoor) ต้นกัญชาโดยธรรมชาติแล้วจะมีโครงสร้างคล้ายต้นคริสมาส ในกิ่งหลังหนึ่งกิ่งสามารถมีหลายๆกิ่งย่อย เพื่อเป็นการช่วยกระจายในการรับแสงของต้น การปลูกในร่มต้นกัญชาได้รับแสงจากหลอดไฟจากด้านบน ซึ่งทำให้การปลูกแบบในร่มได้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่ เนื่องจากลักษณะโครงสร้างตามธรรมชาติของต้นกัญชา ยกเว้นจะเป็นการปลูกขนาดใหญ่ที่ใช้วิธีการ SOG หรือ Sea of Green (SOG คือการปลูกต้นกัญชาที่มีขนาดเล็กแทนที่จะเป็นต้นขนาดใหญ่ ในปริมาณมากๆ) การ Topping จึงเป็นวิธียอดนิยมของนักปลูกกัญชามืออาชีพ ในการช่วยเพิ่มผลผลิต ไม่เว้นแม้แต่คนที่ปลูกตามบ้านทั่วๆไปที่ต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่จำกัด จากที่ทราบกันดีว่าส่วนยอดจะมีการพัฒนามาเป็นช่อดอกเมื่อถึงช่วงเวลาออกดอก การตัดส่วนนี้จะเป็นการช่วยให้มีการแตกกิ่งเพิ่มขึ้นมาอีก 2 กิ่งจากบริเวณด้านล่าง ทำให้เกิดรูปแบบของต้นคริสมาสแบบกับหัวเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแสงมากยิ่งขึ้น Growth Hormone จะกระจายไปยังทุกส่วนในการตัดยอดแต่ละครั้ง ต้นที่มีขนาดเล็กและมีกิ่งจำนวนมากเป็นสิ่งที่คนปลูกปรารถนา พื้นที่ในแนวดิ่งเป็นสิ่งมีค่าสำหรับการปลูกแบบในร่มและกลางแจ้ง ต้นที่เป็นพุ่มจะดูดีกว่าต้นที่สูงมากๆ การ Topping คือวิธีการที่ดีในการควบคุมและตกแต่งต้นกัญชาของเรา การ Top กัญชาทำอย่างไร Topping เป็นวิธีการที่ดีในการประยุคใช้โดยการตัดยอดสุดของต้น การตัดปลายยอดออกจะทำให้เกิดการแตกของยอดอีก 2 ยอดเพิ่มขึ้นมา สิ่งที่ดีที่สุดของวิธีการนี้คือสามารถทำได้หลายๆครั้ง ทำให้เกิดจำนวนของยอดเพิ่มขึ้นอีก 2 ยอดทุกๆ ครั้ง วิธีการ Topping ควรทำในระยะที่ต้นกัญชากำลังเจริญเติบโต (Vegetative) แต่ข้อโต้แย้งระหว่างคนปลูกยุคใหม่ กับยุคเก่าคือ คนที่ปลูกในปัจจุบันนิยม Top ตั้งแต่กัญชาเริ่มมี 3-5 ชุดใบ (Node จุดที่ใบแตกจากลำต้น) คนปลูกแบบดั้งเดิมจะรอประมาณ 30 วันหรือจนกว่าต้นกัญชาจะมีขนาดความสูง 30 เซนติเมตรขึ้นไป ด้วยเทคนิค Topping คือวิธีการ HST (เป็นเทคนิคการบังคับ) ต้นกัญชา ดังนั้นต้นกัญชาเองต้องการเวลาพักซึ่งควรเว้นระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ ก่อนที่จะทำซำ้อีก ...

อ่านเพิ่มเติม →