Article — NPK

Understanding N-P-K and what it means when growing cannabis

โพสต์โดย Phuphan Herb เมื่อ

ทำความเข้าใจ NPK ว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อการเจริญเติบโตของกัญชา NPK ตามที่เราทราบกันดีก็คือ ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม ทั้ง 3 เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้พืชเจริญเติบโต แข็งแรง และให้ดอกที่มีคุณภาพสูง การจัดการระดับสารอาหารจึงมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตเป็นอย่างย่ิง โดยเราอาจจะใช้ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้   อะไรคือ NPK? NPK คือสูตรสารอาหารหลักพื้นฐานของกัญชา และพืชชนิดอื่นๆ ล้วนแล้วต้องการมันเพื่อการเจริญเติบโตและมีชีวิต ประกอบด้วย ไนโตรเจน(N), ฟอสฟอรัส(P) และ ไพแทสเซียม(K) สารอาหารที่พืชต้องการพบได้ในปุ๋ยทุกชนิดโดยอาจจะมีอัตราส่วนที่แตกต่างกันไป ทั้งสามองค์ประกอบต้องมีปริมาณที่สมดุลกัน แต่อาจจะเป็นการยากที่จะคำนวณค่าที่แน่นอน   ทำไม NPK ถึงสำคัญ? กัญชาเป็นพืชที่ต้องการ ไนโตเจน, ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม ตลอดวงจรชีวิตของกัญชาซึ่งต้องมีความสมดุลเพื่อให้กัญชาเจริญเติบโตได้ดี ไนโตรเจน: ถึงแม้ว่าจะมีอยู่โดยทั่วไปในอากาศ แต่พืชจะไม่สามารถดูดซับจากอากาศได้(ยกเว้นพืชตระกูลถั่ว) แต่ต้องอาศัยรากเป็นตัวดูดซับจากดิน และเป็นสารอาหารหลักในช่วงที่ต้นกัญชากำลังเติบโตสร้างใบ ไนโตรเจนมีความสำคัญต่อการผลิตคลอโรฟิลล์ซึ่งพืชใช้ในการแปลงคาร์บอนไดออกไซด์ (หรือ CO2) จากบรรยากาศสู่กลูโคสเพื่อใช้เป็นพลังงานในการเติบโตของเชื้อเพลิง แหล่งที่มาตามธรรมชาติของไนโตรเจนรวมถึงสัตว์โดยผลิตภัณฑ์ เช่นมูลสัตว์จากสัตว์ปีกหรือเลือดป่น  ฟอสฟอรัส: ซึ่งแตกต่างจากไนโตรเจนฟอสฟอรัส ซึ่งหายากในรูปแบบตามธรรมชาติในสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นเพราะมันทำปฏิกิริยาสูงต่อสารอื่น ๆ ฟอสฟอรัสมีความสำคัญต่อการพัฒนาของรากที่แข็งแรง ระยะที่กัญชามีออกดอกมักจะต้องการฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น นั่นทำให้เราต้องเพิ่มปริมาณการให้ฟอสฟอรัสในช่วงออกดอก โพแทสเซียม: เช่นเดียวกับไนโตรเจนและฟอสฟอรัส โพแทสเซียมช่วยเสริมการเผาผลาญของพืช มีความจำเป็นสำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสง และการผลิตโปรตีนที่สำคัญของพืช นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของพืช ช่วยให้ต้านทานศัตรูพืชการติดเชื้อและโรคมากขึ้น เช่นเดียวกันโพแทสเซียมมันเป็นสารที่ทำปฏิกิริยากับสารอื่น และมักจะไม่พบในรูปแบบธรรมชาติในดินโดยทั่วๆไป ในขณะที่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม มีความสำคัญตลอดวงจรการเจริญเติบโตของกัญชา อัตราส่วนที่พืชต้องการสารอาหารเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลาใดของวงจรการเจริญเติบโตของกัญชา ตัวอย่างเช่น ช่วงที่เป็นต้นกล้ากัญชาต้องการสารอาหารที่แตกต่างกับ ช่วงที่กำลังจะเริ่มออกดอก ต่อไปนี้เป็นแนวทางพื้นฐานสำหรับความต้องการ NPK ของพืชกัญชาในระยะต่าง ๆ ของวงจรการเจริญเติบโต:   เราจะใช้ NPK กับกัญชาเมื่อไหรอย่างไร? NPK สำหรับระยะที่กำลังเจริญเติบโตสร้างใบและลำต้น ช่วงนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ต้นกล้า, ต้นอ่อนระยเริ่มแรก และต้นโตระยะกลาง ระยะที่เป็นต้นกล้าชุดใบที่ 1 หรือ 2 ต้องการสารอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตยังไม่มากโดยปกติจะต้องการในอัตราส่วน...

อ่านเพิ่มเติม →


Cannabis Nutrient and Deficiency Table

โพสต์โดย Phuphan Herb เมื่อ

สารอาหารของกัญชา และผลจากการขาดสารอาหารชนิดต่างๆ     ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดต่างๆ เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าสารอาหาร หรือธาตุอาหาร ที่พืชตั้งการประกอบด้วย ธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) ธาตุอาหารรอง แคลเซียม (Ca) แมกนิเซียม (Mg) ซัลเฟอร์ (S) ธาตุอาหารเสริม  เหล็ก (Fe) แมกนิเซียม (Mg) โบรอน (B) โมลิบดีนัม (Mo) สังกะสี (Zn) คลอรีน (Cl)   แหล่งที่มาของข้อมูล https://www.royalqueenseeds.com/blog-cannabis-nutrient-and-deficiency-table-n88   การปลูกกัญชาให้เจริญเติบโตนั้นต้องมีการดูแลอย่างดี การปลูกให้ได้ผลดีจะต้องใช้การดูแลเอาใจใส่ และความอดทน พืชต้องการสารอาหาร และองค์ประกอบอื่นที่หลากหลายเพื่อให้มีความแข็งแรง ถ้าพืชของเราขาดแคลนสารอาหารต่างๆ เหล่านี้เราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรลองมาดูกันครับ   ไนโตรเจน (N) อาการขาดไนโตรเจนจะมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ ลำต้นเป็นสีแดง เจริญเติบโตช้า มีลักษณะซีด ใบเหลืองอยากรวดเร็วจากใบด้านล่างจนถึงยอด แก้ไขด้วยการเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน และคอยดูแลรักษา   ฟอสฟอรัส (P) อาการขาดฟอสฟอรัสจะมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ ลำต้นสีแดง การเจริญเติบโตช้าลักษณะแคระแกรนหรือผิดรูป รวมถึงใบล่างสีเขียวเข้ม ตลอดจนใบที่อาจเป็นสีเหลืองแล้วตาย แก้ไขด้วยการเพิ่มปุ๋ยหมักที่มีฟอสฟอรัส แต่ในส่วนที่เสียหายจะไม่สามารถแก้ไขได้ ส่วนที่เจริญเติบโตใหม่ที่เป็นปกติถึงจะแสดงผลว่าแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้   โพแทสเซียม (K) อาการขาดโพแทสเซียมจะมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ ลักษณะโดยรวมจะคลายๆ กับการขาด ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ใบตอนปลายจะเริ่มม้วนแลวตาย ต้นจะยืดยาว สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ที่มีโพแทสเซียม การแก้ไขอีกวิธีด้วยการให้น้ำ และอีกส่วนหนึ่งคือการสร้างความของสมดุลของ NPK (ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม)    แคลเซี่ยม (CA) การขาดแคลเซียมในกัญชา สมดุลของแคลเซียมอาจส่งผลให้ดินมีสภาพเป็นกรดมากเกินไปการขาดแคลเซียมสามารถแก้ไขได้โดยการให้อาหารทางใบ (เพิ่มปุ๋ยน้ำโดยตรงกับใบพืช) ปูนขาวหนึ่งช้อนชาต่อน้ำหนึ่งลิตร จนกว่าภาวะดังกล่าวหายไป   ซัลเฟอร์ (S) อาการของการขาดซัลเฟอร์ หากส่วนที่เจริญเติบโตใหม่ของพืชมีสีเหลืองก็อาจมีความเป็นไปได้ว่าการขาดซัลเฟอร์ ข้อบกพร่องนี้สามารถรักษาให้หายได้โดยการผสมเกลือ "Epsom" หนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งแกลลอน...

อ่านเพิ่มเติม →