Understanding N-P-K and what it means when growing cannabis

โพสต์โดย Phuphan Herb เมื่อ

ทำความเข้าใจ NPK ว่ามีความสำคัญอย่างไรต่อการเจริญเติบโตของกัญชา

NPK ตามที่เราทราบกันดีก็คือ ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม ทั้ง 3 เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้พืชเจริญเติบโต แข็งแรง และให้ดอกที่มีคุณภาพสูง การจัดการระดับสารอาหารจึงมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตเป็นอย่างย่ิง โดยเราอาจจะใช้ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้

 

อะไรคือ NPK?

NPK คือสูตรสารอาหารหลักพื้นฐานของกัญชา และพืชชนิดอื่นๆ ล้วนแล้วต้องการมันเพื่อการเจริญเติบโตและมีชีวิต ประกอบด้วย ไนโตรเจน(N), ฟอสฟอรัส(P) และ ไพแทสเซียม(K)

สารอาหารที่พืชต้องการพบได้ในปุ๋ยทุกชนิดโดยอาจจะมีอัตราส่วนที่แตกต่างกันไป ทั้งสามองค์ประกอบต้องมีปริมาณที่สมดุลกัน แต่อาจจะเป็นการยากที่จะคำนวณค่าที่แน่นอน

 

ทำไม NPK ถึงสำคัญ?

กัญชาเป็นพืชที่ต้องการ ไนโตเจน, ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม ตลอดวงจรชีวิตของกัญชาซึ่งต้องมีความสมดุลเพื่อให้กัญชาเจริญเติบโตได้ดี

ไนโตรเจน: ถึงแม้ว่าจะมีอยู่โดยทั่วไปในอากาศ แต่พืชจะไม่สามารถดูดซับจากอากาศได้(ยกเว้นพืชตระกูลถั่ว) แต่ต้องอาศัยรากเป็นตัวดูดซับจากดิน และเป็นสารอาหารหลักในช่วงที่ต้นกัญชากำลังเติบโตสร้างใบ

ไนโตรเจนมีความสำคัญต่อการผลิตคลอโรฟิลล์ซึ่งพืชใช้ในการแปลงคาร์บอนไดออกไซด์ (หรือ CO2) จากบรรยากาศสู่กลูโคสเพื่อใช้เป็นพลังงานในการเติบโตของเชื้อเพลิง แหล่งที่มาตามธรรมชาติของไนโตรเจนรวมถึงสัตว์โดยผลิตภัณฑ์ เช่นมูลสัตว์จากสัตว์ปีกหรือเลือดป่น 

ฟอสฟอรัส: ซึ่งแตกต่างจากไนโตรเจนฟอสฟอรัส ซึ่งหายากในรูปแบบตามธรรมชาติในสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นเพราะมันทำปฏิกิริยาสูงต่อสารอื่น ๆ ฟอสฟอรัสมีความสำคัญต่อการพัฒนาของรากที่แข็งแรง

ระยะที่กัญชามีออกดอกมักจะต้องการฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น นั่นทำให้เราต้องเพิ่มปริมาณการให้ฟอสฟอรัสในช่วงออกดอก

โพแทสเซียม: เช่นเดียวกับไนโตรเจนและฟอสฟอรัส โพแทสเซียมช่วยเสริมการเผาผลาญของพืช มีความจำเป็นสำหรับการสังเคราะห์ด้วยแสง และการผลิตโปรตีนที่สำคัญของพืช นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของพืช ช่วยให้ต้านทานศัตรูพืชการติดเชื้อและโรคมากขึ้น เช่นเดียวกันโพแทสเซียมมันเป็นสารที่ทำปฏิกิริยากับสารอื่น และมักจะไม่พบในรูปแบบธรรมชาติในดินโดยทั่วๆไป

ในขณะที่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม มีความสำคัญตลอดวงจรการเจริญเติบโตของกัญชา อัตราส่วนที่พืชต้องการสารอาหารเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลาใดของวงจรการเจริญเติบโตของกัญชา

ตัวอย่างเช่น ช่วงที่เป็นต้นกล้ากัญชาต้องการสารอาหารที่แตกต่างกับ ช่วงที่กำลังจะเริ่มออกดอก ต่อไปนี้เป็นแนวทางพื้นฐานสำหรับความต้องการ NPK ของพืชกัญชาในระยะต่าง ๆ ของวงจรการเจริญเติบโต:

 

เราจะใช้ NPK กับกัญชาเมื่อไหรอย่างไร?

NPK สำหรับระยะที่กำลังเจริญเติบโตสร้างใบและลำต้น

ช่วงนี้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ต้นกล้า, ต้นอ่อนระยเริ่มแรก และต้นโตระยะกลาง

ระยะที่เป็นต้นกล้าชุดใบที่ 1 หรือ 2 ต้องการสารอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตยังไม่มากโดยปกติจะต้องการในอัตราส่วน 2:1:2 

เมื่อต้นกล้าพัฒนาจนใบอย่างต่ำ 5 แฉก ในต้อนนี้เราต้องเพิ่มปริมาณสารอาหารซึ่งจะเป็นช่วงเริ่มแรกในการเจริญเติบโต โดยปกติจะมีอัตราส่วน 4:2:3 ในช่วงนี้ต้องการปริมาณไนโตรเจนสูงเพื่อใช้ในการสร้างใบ

ต้นโตระยะกลาง ในระยะนี้ต้องเพิ่มสารอาหารเป็นพิเศษเนื่องจากจะเป็นช่วงที่กัญขาเจริญเติบโตเร็ว อัตราส่วน 10:5:7

ท่ายที่สุดหลังจากกัญชาเจริญเติบโตเต็มที่จะเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนออกดอก ต้องลดปริมาณไนโตรเจนลงประมาณ 25% เปลี่ยนอัตราส่วนเป็น 7:7:7 เพื่อช่วยให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ระยะเป็นดอก

 

NPK ระยะเป็นดอก

เช่นเดียวกับระยะต้นเจริญเติบโต ระยะเป็นดอกกัญชาต้องการสารอาหารที่แตกต่างออกไป

ในช่วงแรกของระยะนี้ต้องเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสให้มากขึ้นอัตราส่วน 5:10:7 ตลอดระยะนี้ต้องคงระดับการให้ฟอสฟอรัสเพื่อช่วยในการสร้างดอก เมื่อดอกออกมาในระยะกลางให้ปรับอัตราส่วนเป็น 6:15:10

ท่ายที่สุดให้ลดปริมาณสารอาหารลงในระยะสุดท้ายของการเป็นดอกสัปดาห์สุดทาย อันตราส่วน 4:10:7 จนไปถึงการระยะเก็บเกี่ยว

 

ต่อไปเรามาดูว่าธาตุอาหารพืชในธรรมชาติ จะหาได้จากที่ไหน

ธาตุอาหารพืชในธรรมชาติ

ไนโตรเจน
    ในพืช : ส่วนสีเขียวเข้มแก่จัดของพืชทุกชนิด ได้แก่ ต้นถั่วทุกชนิด,ก้ามปู,พุทรา,มะขามเทศ,มัยราบ,ทองหลาง,กระถินทุกชนิด,โสนทุกชนิด,สาหร่ายน้ำจืดทุกชนิด

    ในสัตว์ : เมือก,คาว,เลือด,เนื้อสดๆจากปลาที่ยังมีชีวิต

    ในน้ำ น้ำฝน,น้ำค้าง,น้ำในแหล่งธรรมชาติ

ฟอสฟอรัส
    ในพืช  : รากสดแก่จัด,เมล็ดในสดแก่จัด,ใบแก่ชะอม,ขจร,ถั่วพู,กระถิน,มะระ,บัวบก,ผักบุ้งจีน,สะระแหน่,หน่อไม้ฝรั่ง,งาดำ,ถั่วดำ,ถั่วลิสง,ถั่วเหลือง,เมล็ดบัว,ลูกเดือย,ดอกตูมและเกสรสาหร่ายทะเล 

   ในสัตว์  : เกล็ด,ก้าง,กระดูกปลาทะเลสด/แห้ง/เก่า/ใหม่

    ในอาหารคน  : มัสตาส,นมผงขาดมันเนย,เนยแข็ง,ลูกชิ้นกุ้ง,กะปิเคย

โปแตสเซี่ยม
    ในพืช : เปลือกและเนื้อของผลไม้รสหวานสนิทแก่จัด สุกงอมจนออกกลิ่นฉุนเหมือนฟอสฟอรัส ผลดิบแก่จัด เช่น ฟักทอง,แตงทุกชนิด,กระเจี๊ยบ,พริกสด,มะเขือพวง ผักสด เช่น บล็อกโคลี่,ผักกาดขาว,ผักกาดหอม,ป๊วยเล้ง เปลือกสด/แห้ง/ใหม่ของผลไม้รสหวาน เช่น ทุเรียน,กล้วย,มะละกอ (ยกเว้นมังคุดและเงาะ)

    ในสัตว์ : เนื้อสดสัตว์น้ำจืด/ทะเล,เครื่องในสัตว์บก/ทะเล

แคลเซี่ยม
    ในพืช : ผักผลสดแก่จัด เช่น ถั่วลันเตา,กระเจี๊ยบ,แตงดิบทุกชนิด,มะขามเทศมัน,กระถิน,มะระ,งาดำ ผักใบสดแก่จัด เช่น คะน้า,โขม,กะเฉด,บล็อกโคลี่,ยอดปอ,ใบแก่ฟักทอง ผลดิบสดแก่จัดรสฝาดยังไม่สุก เช่น ฝรั่ง,อะโวคาโด,ผล/เมล็ดแตงแก่สดทุกชนิด,เมล็ดถั่วเขียว,มะขามเทศฝาด,มะขามป้อม,ขุยมะพร้าว

    ในสัตว์ : เกล็ด,ก้าง,กระดูกของปลาสดมีชีวิต,เปลือกไข่,เปลือกหอยสด/แห้ง/เก่า/ใหม่,นมสดรีด ใหม่,กุ้งฝอยสด/แห้ง,หอยจูน,หอยทราย

    ในอาหารคน : นมพร่องมันเนย,เนยแข็ง,ผงกหรี่,ไข่สด

    ในธรรมชาติ : ยิบซั่มธรรมชาติ,ปูนหินเผา,ปูนเปลือกหอยเผา

แม็กเนเซียม
    ในพืช : เปลือก,ใบ,ตา ต้นสีเขียวเข้มแก่จัด,เมล็ดในสดแก่จัด,เนื้อ/เปลือกผลไม้สดแก่จัดสุกงอมรสหวานอมเปรี้ยว เช่น สับปะรด,สตรอเบอรี่,มะเฟือง,ระกำ,สละ,เชอรี่,มะเขือเทศ

    ในสัตว์ : เกล็ด,ก้าง,กระดูกสัตว์สด/แห้ง-ใหม่/เก่า

    ในธรรมชาติ : ปูนมาร์ล,โดโลไมท์

กำมะถัน
    ในพืช : พืชสด/แห้งแก่จัดที่มีกลิ่นฉุน เช่น หอมแดง,หอมหัวใหญ่,กระเทียม,คึนฉ่าย,ผักชี,สะตอ,พริก

    ในสัตว์ : เมือก/เลือด/เนื้อสดใหม่จากปลาทะเลที่มีชีวิต

    ในอาหารคน : ไข่สด

    ในธรรมชาติ : ยางติดเปลือกมังคุด,กำมะถันผง

เหล็ก
    ในพืช : ตาที่กำลังอั้นเต็มที่,ยอดอ่อน,เนื้อ/ใบสดแก่จัดของฟักทอง,ฟักเขียว,เผือก,กะเฉด,ผลพริกสด, ยอดปอ,มะเขือพวง,เมล็ดถั่วแขกแห้ง,เมล็ดบัว,เมล็ดกระถิน,ถั่วลิสง,ลูกเดือย,ยอดขี้เหล็ก,ผักกูด,เห็ดหูหนู,มัสตาด,จมูกข้าว

    ในสัตว์ : เมือก-เลือด-เครื่องในสดจากปลาทะเลมีชีวิต,นมสดสัตว์รีดใหม่

    ในอาหารคน : มาสตาด,นมกล่องจืด/เปรี้ยว,ไข่สด

ทองแดง
    ในพืช : ส่วนสีเขียวสดแก่จัด,เมล็ดในสดแก่จัด,พืชตระกูลถั่ว

    ในสัตว์ : เครื่องในสดจากปลาทะเลมีชีวิต

สังกะสี
    ในพืช : หัวสดแก่จัดเป็นเสี้ยนกินไม่ได้ เช่น ไชเท้า,แครอท,มันเทศ,มันแกว

    ในสัตว์ : เครื่องในสดจากปลาทะเลมีชีวิต

แมงกานีส
    ในพืช : มะเขือเทศสุก,ผลตำลึงสุก,ผลวัชพืชสุก

    ในสัตว์ : เครื่องในสดจากปลาทะเลมีชีวิต

โมลิบดินั่ม
    ในพืช : เมล็ดอ่อน,ส่วนที่เป็นน้ำหรือเยื่อเจริญของพืช

โบรอน
    ในพืช : ผลอ่อน-ใบอ่อน-ยอดอ่อน-รากอ่อน ลักษณะกรอบ เปราะ,เด็ดได้ด้วยมือ เช่น ผล/ยอดแตง-กะเฉด ตำลึง-ผักบุ้ง

โซเดียม
    ในสัตว์ : เครื่องในสด/ใหม่จากปลาทะเลมีชีวิต,มูลควายในธรรมชาติ เกลือสมุทร

คาร์บอน
    ในสารธรรมชาติ : แกลบดำ,ถ่าน,ขี้เถ้า,ควันไฟ

จิ๊บเบอเรลลิน
    ในพืช : เมล็ดเริ่มงอก,น้ำมะพร้าวอ่อน,ผลอ่อนของผลไม้ที่มีลักษณะยาว,ยอดอ่อนพืชเด็ดได้ด้วยมือ,เถาบอระเพ็ดช่วงความสูง 1 เมตร.แรกจากพื้น,เปลือกสดปลายกิ่งส่วนที่เป็นสีเขียวขณะมีผลแก่

ไซโตคินนิน
    ในพืช : หัวไชเท้า,ผักปรัง,ข้าวโพดหวาน,ข้าวระยะน้ำนม,โสมไทย,หน่อไม้ฝรั่ง,แป้งในพืชหัวระยะกำลัง เจริญเติบโต

    ในสัตว์ : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น กุ้ง,เคย,ปู,หนอน,แมลง,ไส้เดือน,กระดอกเต่า/ตะพาบ,ปลิงทะเล/น้ำจืด,ลิ้นทะเล,รกสัตว์,ไข่อ่อน

อะมิโน-โอเมก้า
    ในสัตว์ : เครื่องในสัตว์ทะเลสดมีชีวิต,หนอน,เนื้อปลาทะเลสด

    ในอาหารคน : ไข่สด-นมสด

เอ็นเอเอ
    ในพืช : หัวกวาวเครือขาวสดแก่จัด

พาโคลบิวทาโซล
    ในพืช : เหง้าตำลึงสดแก่จัดเป็นเสี้ยน,ใบข่อยสดแก่จัด,หัวสดแก่จัดจนเนื้อเป็นเสี้ยนกินไม่ได้ เช่น หัวไชเท้า,มันเทศ,มันแกว

วิตามิน บี.
    ในพืช : จมูกข้าว,รำละเอียด,ในอาหารคน ,ไข่สด

วิตามิน อี.
    ในพืช : เมล็ดทานตะวัน,น้ำมันพืช,แตงกวา

    ในอาหาร : คนไข่สด,ในสัตว์,หนังปลาสดใหม่

 

ตารางเปรียบเทียบปริมาณ N P K จากวัสดุเกษตรต่างๆ

 

 แหล่งที่มาของข้อมูล

https://www.cannabis.info/en/blog/18345-understanding-n-p-k-growing

http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=66325.msg1479591#msg1479591